Senter mot arbeidslivskrim

Publisert: 12.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Tolletaten deltar også i samarbeidet. På senteret skal det sitte ca. 20 medarbeidere fra alle de samarbeidende etatene, de første er allerede flyttet inn.

– Senteret skal bidra til en enda bedre koordinert og styrket innsats for datainnhenting, etterretning, analyse og felles kontroller. Dette skal gi økt slagkraft, slik at flere av de useriøse aktørene settes ut av spill, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.