Seminar:Vann og energi

Publisert: 26.02.14

– innholdet kan være utdatert

Politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, samt vassdrags- og energidirektør Per Sanderud er blant innlederne på seminaret.

Programmet legger vekt på miljøutfordringene vi står overfor, og det blir debatt om utbygging av småkraftverk versus store magasiner.

Les mer på nve.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.