Seminar:Nye OECD-krav

- innholdet kan være utdatert

OECD vedtok allerede i 1976 retningslinjer for ansvarlig oppførsel i flernasjonale bedrifter. Retningslinjene er nå revidert og vil bli vedtatt 26. mai 2011. For første gang i internasjonal sammenheng er OECDs myndigheter enige om konkrete anbefalinger for hvordan bedrifter bør forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter som følge av egen virksomhet. Retningslinjene har også oppdaterte anbefalinger for hvordan bedrifter i vår internasjonale økonomi bør ivareta miljøhensyn, arbeidstakerforhold og forbrukerrettigheter, samt bekjempe bestikkelser og skatteunndragelser. I tillegg gir retningslinjene anbefalinger om hvordan leverandørkjeden bør følges opp.

Klageordning for ansvarlig næringsliv


Det unike med OECDs retningslinjer er en egen klageordning i alle OECD-land. Gjennom et ”nasjonalt kontaktpunkt” kan bedrifter innklages for brudd på retningslinjene. Regjeringen har styrket det norske kontaktpunktet og gjort det mer uavhengig: Fra 1. mars 2011 består det norske kontaktpunktet av et uavhengig ekspertpanel på fire medlemmer, ledet av professor dr. juris og dekan Hans Petter Graver.

Ikke størrelsen det kommer an på!


OECDs retningslinjer vil i stor grad påvirke bedriftenes arbeid med samfunnsansvar (CSR). Retningslinjene gir anbefalinger til bedrifter, både store og små, med internasjonal handel, produksjon og investeringer. De angår også bedrifter som er underleverandører til flernasjonale selskaper.Kunnskap om retningslinjene er viktig for bedriftenes ansatte, forvaltningen, investormiljøer og ”vaktbikkjer” i sivilsamfunnet og i media.Møt opp til frokost!Utenriksdepartementets politiske ledelse og ledelsen i NHO og LO vil gjerne markere vedtakelsen av OECDs retningslinjer med et miniseminar om morgenen den 15. juni. Vi vil også markere opprettelsen av det nye organet for retningslinjenes håndhevelse i Norge, Det norske Kontaktpunktet.
Se program og detaljer på LOs hjemmeside.