Seminar om varslervern

Publisert: 24.11.11

– innholdet kan være utdatert

Transparency International Norge og Fafo ønsker velkommen til seminar
9. desember 2011 i Oslo, med varslervernet som tema.

Seminaret vil gi innspill og erfaringer fra arbeidstakersiden, næringslivet, akademia, offentlige myndigheter og politikere belyser ulike aspekter ved varsling, og på seminaret spør de: Er det behov for endringer i praksis og eller lovgivning når det gjelder varsling? Hvis ja, hvilke endringer er nødvendige?

Påmeldingsfrist er 1. desember.

Les mer på fafo.no.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.