Seminar om pensjon

Publisert: 13.03.12

– innholdet kan være utdatert

Hvem blir vinnere og tapere i morgendagens tjenestepensjonssystem?Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Det er to av spørsmålene som skal besvares når Fafo og Pensjonistforbundet inviterer til heldagsseminar torsdag 22. mars 2012 kl 09.00 – 15.00 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo.

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken skal kommentere når Fafo-forsker Geir Veland og Leder av Banklovkommisjonen Erling Selvig, innleder om temaet :”Hva skjer med tjenestepensjonene?”

Daglig leder i Fafo Jon M. Hippe innleder om “Hvilke pensjoner kan den framtidige pensjonist forvente å oppnå?”. Mens LO-økonom Eystein Gjelsvik er blant de som skal ha synspunkter om hvordan den enkelte skal gjøre avveiinger mellom pensjonering og videre arbeid.

Seminaret er fulltegnet men du kan følge det direkte i nett-tv på FAFOs hjemmeside. Opptak vil være tilgjengelig fjorten dager etter saminaret.

Les mer på fafo.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.