Seminar om overvåking

- innholdet kan være utdatert

Senter for Rettsinformatikk (SERI) og Fafo har på oppdrag for LO og fire forbund gjennomført et forskningsprosjekt som belyser ulike sider ved bruk av ny teknologi for å overvåke, og kontrollere arbeidstaker som har arbeidet sitt utenfor fast arbeidssted.
De fire forbundene er: Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, EL & IT Forbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Mest omfattende dokumentasjon


Dette er den mest omfattende forskningen om temaet som hittil er gjennomført. Resultatene er av interesse for alle som er opptatt av personvern og hva som skjer i arbeidslivet. Funnene i de tre rapportene som presenteres kommenteres av sentrale aktører i politikk og arbeidsliv og det blir anledning til innspill fra salen.

Forskerne


Professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk, SERI, har ledet prosjektet som er gjennomført sammen med forskerne Tommy Tranvik, SERI og Mona Bråten, Fafo.

Prosjektet presenterer tre rapporter:Påmelding


Seminaret er gratis, men av plasshensyn er det påmelding innen 26. august til Gro Helene Guldahl, e-post: gro.helene.guldahl@lo.no eller på tlf.:912 45 168.
Les mer om prosjektet.