Seminar om overvåking

Publisert: 14.08.13

– innholdet kan være utdatert

Senter for Rettsinformatikk (SERI) og Fafo har på oppdrag for LO og fire forbund gjennomført et forskningsprosjekt som belyser ulike sider ved bruk av ny teknologi for å overvåke, og kontrollere arbeidstaker som har arbeidet sitt utenfor fast arbeidssted.

De fire forbundene er: Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, EL & IT Forbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Mest omfattende dokumentasjon

Dette er den mest omfattende forskningen om temaet som hittil er gjennomført. Resultatene er av interesse for alle som er opptatt av personvern og hva som skjer i arbeidslivet. Funnene i de tre rapportene som presenteres kommenteres av sentrale aktører i politikk og arbeidsliv og det blir anledning til innspill fra salen.

Forskerne

Professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk, SERI, har ledet prosjektet som er gjennomført sammen med forskerne Tommy Tranvik, SERI og Mona Bråten, Fafo.

Prosjektet presenterer tre rapporter:
  • Det gjennomsiktige arbeidslivet. Erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker v/Tommy Tranvik.
  • Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet v/Dag Wiese Schartum. 
  • Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted, ansattes erfaringer med feltteknologi, v/Mona Bråten og Tommy Tranvik. (Presentert i seminar høsten 2012).
Påmelding

Seminaret er gratis, men av plasshensyn er det påmelding innen 26. august til Gro Helene Guldahl, e-post: gro.helene.guldahl@lo.no eller på tlf.:912 45 168.

Les mer om prosjektet.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.