Seminar om norsk arbeiderhistorie

- innholdet kan være utdatert

Seminaret blir en møteplass for ildsjeler, historikere, arkivarer, tillitsvalgte i fagbevegelsen – og alle andre som har interesse for norsk arbeiderhistorie.

Tredelt program


Programmet er tredelt med lokalt forankret arbeiderhistorie og norsk samtidshistorie i skjønn forening. Perspektiver på Stavangers arbeiderhistorie med både innledninger om og besøk på både Oljemuseet og Hermetikkmuseet.

Torsdag


Det blir innledninger og debatter om kampen for kvinners stemmerett, om Stavangers transformasjon fra sildeby til oljehovedstad, og det blir omvisninger på lokale museer.

Fredag


Hvilke utfordringer møter velferdsstaten i dag? Hvordan har disse oppstått i løpet av de siste 30-40 årene, og hvordan kan de takles? Temaer som her tas opp er blant annet arbeidsinnvandring, utflytting og oppbygging av industri – og internasjonal arbeidersolidaritet.

Lørdag


Hvordan kan vi best kan ta vare på arbeiderminnene? – Her får vi innledninger om digitalisert arbeiderfilm (med visning av historiske filmsnutter), om arbeiderbevegelsens arkiver, digitalt arbeidermuseum – og om formidling av historien.

Kostnad og påmelding


Pris 1 050 kroner, alt inkludert med overnatting på Hotell SAS Royal. Det dekkes inntil 1 500 kroner i reisekostnader.
Påmelding på elektronisk skjema innen 1. august.