Seminar om “monstermaster”

Publisert: 25.01.11

– innholdet kan være utdatert

De to planlagte utbyggingene i kraftnettet mellom Sima og Samnanger, og mellom Ørskog og Fardal har engasjert hele nasjonen. Nå inviterer ZERO til seminar i Bergen 15. februar hvor de vil diskutere om de såkalte monstermastene representerer unødvendig ødeleggelse av vestlandsk natur – eller er nødvendige for å sikre trygg strømforsyning og en mer klimavennlig energisektor?

I tillegg vil seminaret ta for seg to av de fire regjeringsoppnevnte utvalgene, som 1. februar skal legge fram sine konklusjoner rundt sjøkabel i Hardangerfjorden. ZERO spør om sjøkabel kan være løsningen som gir fordelene, men ikke naturinngrepene?

Innledere på dette halvdagsseminaet kommer fra kraftbransjen, Bergens Tidende, lokalpolitikken på Vestlandet, miljøbevegelsen og de regjeringsoppnevnte utvalgene som ser på sjøkabelalternativet i Hardangerfjorden.

Seminaret henvender seg til alle som er interessert i klima- og energispørsmål.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.