Seminar om kvinner og arbeidshelse

Publisert: 13.03.12

– innholdet kan være utdatert

De siste tiårene har yrkesaktiviteten blant kvinner økt. Det er i dag nesten like mange kvinner som menn i arbeid, og andelen yrkesaktive kvinner er nærmere 70 prosent.

Arbeidsmarkedet er imidlertid fortsatt kjønnsdelt og det medfører at menn og kvinner utsettes for ulike arbeidsmiljøutfordringer, avhengig av yrke og hvilke arbeidsoppgaver de utfører. Hvilken betydning kan det ha for kvinners arbeidshelse?

Foredragsholdere er Jenny Anne Lie og Cecilie Aagestad ved STAMI, som til daglig arbeider med henholdsvis forskning på arbeidstid og helse og overvåking av arbeidsmiljø og -helse.

Frokostseminaret om kvinner og arbeidshelse sendes på web-tv via STAMIs nettsider.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.