Seminar om EUs interesser i Norge

Publisert: 08.11.11

– innholdet kan være utdatert

Hvilke strategiske interesser har EU i Norge og i nordområdene? Er EU en samarbeidspartner eller motpart når det gjelder ressursforvaltning i nord og hvilke forskjeller er det på EU og Norges politikk? Hvordan påvirker/styrer EU Norge gjennom EØS-avtale og hva kunne vært gjort annerledes – enten innenfor rammen av EØS eller gjennom en annen type avtale? Ville EU hatt interesse av å utvikle andre avtaler med Norge dersom EØS ble sagt opp eller falt bort? Hvilke interesser har EU av gode handelsforbindelser (og politiske forbindelser for øvrig) med Norge?

Dette er blant spørsmålene som søkes belyst på seminaret. Forhandlingsleder Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundet er leder i styringsgruppa, og åpner seminaret. 

Seminaret er gratis (salg av mat i matpausen). Påmelding innen fredag 18. november.

Mer om programmet og påmelding finner du på prosjektets hjemmeside.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.