Seier i lagmannsretten

Publisert: 22.05.12

– innholdet kan være utdatert

Ni norske verft gikk til sak omkring allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Staten ved Tariffnemnda fikk i Borgarting lagmannsrett medhold på alle punkter.

Borgarting Lagmannsrett har akseptert både utenbystillegg og reise, kost og losji som del av allmenngjøringsvedtak.

LO-leder Roar Flåthen er svært glad for resultatet, og ikke minst for den måten lagmannsretten har begrunnet dette på.

-Lagmannsretten har tatt hensyn til våre argumenter om at bestemmelsene om overtid og arbeidstid er i tråd med Utstasjoneringsdirektivet og at utenbystillegget på 20 prosent er gitt av hensyn til den ekstra ulempe de utsendte arbeidstakerne har ved arbeid langt borte fra hjemmet og ikke for å beskytte norske virksomheter fra utenlandsk konkurranse.

-Ikke minst er jeg fornøyd med at lagmannsretten ut fra tungtveiende samfunnsmessige hensyn har akseptert at norske myndigheter har adgang til å stille krav om at utenlandske arbeidsgivere må betale sine arbeidstakere reise, kost og losji. Dersom arbeidstakerne måtte ha betalt dette selv, ville det ha medført en reell reduksjon i timelønna på kr 50,-, noe som ville tilsi en brutto timelønn ned mot kr 75,- per time. Det ville ha medført en undergraving av allmenngjøringsordningen og satt norske lønninger og den norske arbeidslivsmodellen under press.

LO og Fellesforbundet har gått inn i saken som partshjelp for Staten og har bistått Staten under saken ved advokatene Håkon Angell og Einar Stueland.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.