Satellitt-overvåking av klima og miljø

Publisert: 08.10.12

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen er at Norge skal være med i den innledende driftsfasen av EUs klima- og miljøovervåkingsprogram Global Monitoring for Environment and Security (GMES).

GMES vil inngå i regjeringens satsing på havovervåking i nord. For Norges del har det vært vesentlig å sikre at radarsatellitter observerer over norsk område. Slike satellitter bruker mye strøm og kan bare være påskrudd deler av tiden.

Les mer i en pressemelding om statsbudsjettet fra nærings- og handelsdepartementet.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.