Samordner HMS i bygg og anlegg

- innholdet kan være utdatert

Statistikken viser at det hvert år dør arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og rundt 8 000 har skaderelatert fravær.

Undertegnet et HMS-charter


Representanter fra bygge- og anleggsnæringen, rådgivende ingeniører, arkitekter, BNL, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og arbeids- og sosialminister Robert Erikssen undertegnet før sommeren et HMS-charter med en nullvisjon for antall skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen.

Rapport og forbedringer


Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) skal utarbeide en årlig rapport over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge- og anleggsnæringen. Rapporten skal identifisere problemområder og måle forbedring over tid, skriver Stami på sin nettside.
Det signerte charteret.