Samordner HMS i bygg og anlegg

Publisert: 29.08.14

– innholdet kan være utdatert

Statistikken viser at det hvert år dør arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og rundt 8 000 har skaderelatert fravær.

Undertegnet et HMS-charter

Representanter fra bygge- og anleggsnæringen, rådgivende ingeniører, arkitekter, BNL, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og arbeids- og sosialminister Robert Erikssen undertegnet før sommeren et HMS-charter med en nullvisjon for antall skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen.

Rapport og forbedringer

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) skal utarbeide en årlig rapport over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge- og anleggsnæringen. Rapporten skal identifisere problemområder og måle forbedring over tid, skriver Stami på sin nettside.

Det signerte charteret.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.