Sammenheng mellom arbeidsfaktorer og mistrivsel

Publisert: 19.09.14

– innholdet kan være utdatert

I den nye studien fra STAMI var det 11,9 prosent av deltakerne som rapporterte om ”mental distress” av mulig klinisk betydning, det vil si symptomer på angst og depresjon av en slik art at det kan hemme personers funksjonsnivå og at behandling kan være nødvendig for å bli kvitt symptomene, skriver STAMI på sin nettside.

Bredere undrsøkelse

STAMIs studie har undersøkt et bredt utvalg presist definerte psykologiske arbeidsfaktorer. Tidligere forskning har som regel konsentrert seg om å undersøke noen få brede dimensjoner som krav (for eksempel tidspress og arbeidsmengde), kontroll (for eksempel kontroll over avgjørelser og variasjon i arbeidet) og balansen mellom innsatsen som legges i arbeidet og den belønningen man mottar.

Resultatet av STAMIs studie viser at flere av faktorene som kom ut som spesielt betydningsfulle, var andre enn de som tradisjonelt har blitt studert. Dette understreker viktigheten av å studere et bredere utvalg av faktorer. 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.