Sammen for industri- og klimaomstilling

- innholdet kan være utdatert

Viktig for EL og IT å deltaPlattformen setter en klar retning og tydelige ambisjoner for utviklingen av norsk energi og næringsliv. Partene er også enige om rammevilkår som gjør at energi-, klima-, og næringspolitikk henger sammen.

Utbygging av fornybare energiressurser og tilhørende infrastruktur vil spille en avgjørende rolle i den omstillingen som plattformen beskriver.

– For EL og IT Forbundet, som den største arbeidstakerorganisasjonen i fornybarnæringen, er det viktig å delta i prosesser som i så stor grad berører våre medlemmers arbeidsplasser. Deltagelse i et slikt bredt anlagt arbeid innebærer selvfølgelig at ikke alle kan få gjennomslag for alle sine primære standpunkt. Slik er det også med oss. Men for å lykkes i dette arbeidet er det viktig med brede allianser, med klare krav og forventninger til myndighetene og med trykk på det vi er i stand til å bli enige om. Det er sammen vi må omstille Norge, sier Andersen.  

 

Fem viktige saker for EL og IT Forbundet i plattformen:1. Elektrifisering2. Rask utvikling og utbygging av strømnettet og annen energiinfrastruktur3. Styrka ladeinfrastruktur4. Energieffektivisering5. Styrka kompetanse og livslang læring