Sammen for et godt arbeidsmiljø

Publisert: 10.04.12

– innholdet kan være utdatert

Skaff deg et oppdatert bilde av arbeidsmiljøtilstanden i Norge, og utfordringene vi står overfor – slik bedriftene selv, partene i arbeidslivet og myndighetene ser det.

Konferansen gir gode eksempler fra virksomheter som har lyktes med å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene, og viser hvordan det kan gjøres. Gevinstene av et godt arbeidsmiljø for ansattes helse og trivsel, og for virksomhetenes økonomi, løftes fram.

Er vår samarbeidsmodell – trepartssamarbeidet – så sterk at den tåler ytre påkjenninger som finanskrisen, andre økonomiske utfordringer og endringer i arbeidslivets struktur i Europa, selv om den blir satt på prøve?

Mer informasjon om konferansen og påmelding finner du her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.