Samler seg mot kriminalitet

Publisert: 22.08.14

– innholdet kan være utdatert

Rapporten er overlevert fra Byggenæringens Landsforeningen til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, skriver NTB/ABC-nyheter.

Noen viktige krav

Det mest sentrale forslaget til tiltak er innføring av en sentral godkjenningsordning med krav til seriøsitet. I seriøsitetskravet ligger blant annet:

 • ID-kortet danner grunnlaget for kvalifikasjonskontroll i tiltaket. ID-kort skal omfatte alle som arbeider i bygge- og anleggsnæringen, uansett om man har sitt arbeidssted på en bygge- eller anleggsplass eller på et kontor (administrasjon, prosjektering), eller i transport, i renhold eller andre oppgaver eller fag.
 • Synliggjøring av opplæringbedrifter
 • Obligatoriske seriøsitetskrav for alle foretak som søker godkjenning (skatt, hms, lønnsvilkår mv.)
 • Foretak som søker godkjenning samtykker til innhenting av informasjon fra offentlige registre
 • Godkjenningen baseres på automatisk informasjonsflyt mellom offentlige registre
 • Ny sentral godkjenning organiseres på grunnlag av gjeldende godkjenningsordning etter plan- og bygningsloven
 Styrke kontroll og tilsyn

Den nedsatte ekspertgruppa påpeker at det kreves offentlig tilsyn og at kontroll koordineres og styrkes for at tiltakene skal virke:

 • Alle relevante myndigheter kan føre tilsyn i alle tiltak
 • Tilsynsmyndighetene tilføres tilstrekkelig kompetanse og ressurser

 Les om alle tiltaksforslagene på nrk.no 

Ekspertgruppa

Ekspertgruppa har bestått av representanter fra følgende instanser:

 • Fellesforbundet
 • Arkitektbedriftene
 • Boligprodusentenes Forening
 • Byggenæringens Landsforening
 • Byggmesterforbundet
 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Holte AS
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon SA
 • Norske arkitekters landsforbund
 • Norsk Teknologi
 • Rådgivende Ingeniørers Forening

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.