Samarbeidskonferanser for tillitsvalgte og ledelsen

Publisert: 08.10.10

– innholdet kan være utdatert

Årets konferanser vil sette fokus på samarbeidet i bedriftene og hvordan partene arbeider sammen for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Målgruppen for konferansene er tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter i bedriftene. Det er imidlertid en forutsetning at bedriftene er representert med både tillitsvalgte og ledelse på samme konferanse. Bedriften kan delta med inntil to deltakere fra hver av de lokale partene. Deltakerne kan for øvrig fritt velge hvilken konferanse som passer best å delta på.

Påmelding: Trondheim (Værnes) – 6. – 7. desember, Radisson Blu Hotel Trondheim Airport

Påmelding: Bodø – 8. – 9. desember, Thon Hotel Nordlys

Påmelding: Oslo (Gardermoen) – 13. – 14. desember, Scandic Hotel Gardermoen

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.