Samarbeid om internasjonale studier

Publisert: 30.01.15

– innholdet kan være utdatert

Kurset inngår i Toppskoleringen for tillitsvalgte i fagbevegelsen, og gir ti studiepoeng. Opplegget egner seg for tillitsvalgte i fagbevegelsen som har spesiell interesse for internasjonale spørsmål.

Det er tilrettelagt for deltakere i arbeidslivet med formell akademisk kompetanse eller realkompetanse. Det er laget for å gi en grunnleggende innføring i internasjonale politiske forhold, herunder teorier og begreper som muliggjør analyse og drøfting av disse. Emnet trekker også inn betydningen av internasjonale forhold for en liten, åpen stat som Norge. 

Emnet tar sikte på å gi et læringsutbytte i form av:
  • Kunnskaper om internasjonale forhold og ulike analyseperspektiv som er sentrale på fagfeltet
  • Ferdigheter til å forstå, analysere og drøfte internasjonale forhold ut fra disse kunnskapene.
  • Generell kompetanse til å gjennomføre og presentere samfunnsfaglige analyser

Kurset ledes av amanuensis og statsviter Øyvind Kalnes fra Høyskolen i Lillehammer.

Søknadsfrist 10. februar, søknadsskjema og mer informasjon finner du på hjemmesiden til Høyskolen i Lillehammer.

I sin helhet gjennomføres studien i tre bolker på Sørmarka:

1. bolk: 25. – 27. mars
2. bolk: 22. – 24. april
3. bolk: 02. – 06. juni (inkluderer eksamen)

Spørsmål kan rettes til:

Fagansvarlig Arthur Danielsen, AOF Norge, e-post: ada@aof.no, telefon: 413 01 245.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.