Samarbeid for mer heltid

Publisert: 22.11.11

– innholdet kan være utdatert

Avtalen innebærer blant annet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å:

  • se på konkrete løsninger på helgearbeidsutfordringen, slik at flest mulig kan få hele stillinger og at det blir minst mulig bruk av vikarer og midlertidige stillinger.
  • gjennomgå hvordan fordelingen av ubekvem arbeidstid kan gjennomføres på en bedre måte enn i dag.
  • utarbeide et inspirasjonshefte for de lokale parter i deres arbeid for å redusere ufrivillig deltid. I arbeidet med inspirasjonsheftet skal det gjennomføres forsøk i enkelte helseforetak, som støttes av partene sentralt slik at konkrete erfaringer blir beskrevet.

 Fram mot overenskomstrevisjonen i 2012 vil partene diskutere hvordan tillegg for arbeid på lørdags- og søndag kan innrettes, slik at flere skal bli motivert til å jobbe i helgene.

 – Målet vårt med denne avtalen er at flest mulig skal få faste og hele stillinger i sykehusene. Samtidig er det viktig at vi fortsatt ivaretar de rettighetene ansatte har fått etter lov- og avtaleverket. Dette er blant annet rett til redusert arbeidstid eller særlig tilrettelagt arbeid i visse livssituasjoner, sier Jan Davidsen, Forbundsleder i Fagforbundet.

 – Vi er enige om at arbeidsplanene først og fremst må sikre god og forutsigbar kvalitet for pasientene 24 timer i døgnet alle årets dager. De ulempene dette medfører fordi noen må jobbe kveld, natt og helg må fordeles på flest mulige. Det vil i denne forbindelse særlig legges vekt på helgearbeidet, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.