Samarbeid for å nå ungdom

Publisert: 11.02.14

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet har etablert et samarbeid med Skatteetatens undervisningsopplegg «Spleiselaget», som årlig når i overkant av 40 000 elever.

Viktig med arbeidskontrakt

Unge arbeidstakere har gjerne lav bevissthet om risiko og lite kunnskap om rettigheter og plikter. Ettersom manglende arbeidsavtaler er et vanlig brudd på arbeidsmiljøloven når det gjelder unge og midlertidig ansatte, er dette tema for en animasjonsfilm.

Spleiselaget er et resultat av samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) som YS, LO, NHO, KS, UNIO og Skatteetaten står bak.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

 

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.