Samarbeid for å nå ungdom

Publisert: 11.02.14

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet har etablert et samarbeid med Skatteetatens undervisningsopplegg «Spleiselaget», som årlig når i overkant av 40 000 elever.

Viktig med arbeidskontrakt

Unge arbeidstakere har gjerne lav bevissthet om risiko og lite kunnskap om rettigheter og plikter. Ettersom manglende arbeidsavtaler er et vanlig brudd på arbeidsmiljøloven når det gjelder unge og midlertidig ansatte, er dette tema for en animasjonsfilm.

Spleiselaget er et resultat av samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) som YS, LO, NHO, KS, UNIO og Skatteetaten står bak.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.