Ros for it-politikken

Publisert: 27.10.11

– innholdet kan være utdatert

For tre år siden var Riksrevisjonen ikke nådig i kritikken av tilstanden til offentlig forvaltning i Norge. Riksrevisjonen mente Fornyingsdepartementet (FAD) ikke var en pådriver for å fremme elektronisk informasjonsutveksling i det offentlige.

Denne uken kom Riksrevisjonen med en oppfølgingsrapport, hvor ulike områder fra offentlig forvaltning legges under lupen. I rapporten tar de for seg en rekke forvaltningsområder, blant dem it.

Riksrevisjonen konkluderer at både Fad og Difi er på rett vei.

– Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse tyder på at mulighetene for elektronisk informasjonsutveksling på tvers av statlige virksomheter på langt nær utnyttes godt nok. Andelen virksomheter som oppgir at de vet om nyttig elektronisk informasjon hos andre offentlige virksomheter som ikke utveksles, har økt betydelig siden 2007, heter det i rapporten.

Andelen virksomheter som oppgir at de selv har informasjon som burde vært tilgjengelig for andre, har også økt. Dette kan også være et uttrykk for en økt bevissthet rundt mulighetene for elektronisk informasjonsutveksling i forvaltningen.

Les Computerworlds artikken om saken her.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.