Rolf Solberg Thorsen er død

- innholdet kan være utdatert

Solberg Thorsen var hovedkasserer i Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) fra 1984 fram til han gikk av med pensjon ved landsmøtet i Bergen 1994.
Rolf var utdannet elektriker og kom tidlig med i tillitsvalgtarbeid. Han hadde en rekke verv i klubb og fagforening. I perioden 1974 til 1980 var han ansatt som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes fagforening, avdeling 113 av NEKF, og distriktssekretær i LO, fram til han ble valgt til hovedkasserer i NEKF.
Rolf var en meget aktiv pensjonist med en rekke verv innen Arbeiderpartiets lokale partilag i Bergen, Hordaland fylkeskommune m.m.
Rolf vil bli husket som en flott representant for våre medlemmer.
EL & IT Forbundet takker Rolf for innsatsen og våre tanker går til hans nærmeste.
Begravelsen er torsdag 4. september klokka 15:00 i store kapell Møllendal, Bergen.