Rolf Solberg Thorsen er død

Publisert: 28.08.14

– innholdet kan være utdatert

Solberg Thorsen var hovedkasserer i Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) fra 1984 fram til han gikk av med pensjon ved landsmøtet i Bergen 1994.

Rolf var utdannet elektriker og kom tidlig med i tillitsvalgtarbeid. Han hadde en rekke verv i klubb og fagforening. I perioden 1974 til 1980 var han ansatt som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes fagforening, avdeling 113 av NEKF, og distriktssekretær i LO, fram til han ble valgt til hovedkasserer i NEKF.

Rolf var en meget aktiv pensjonist med en rekke verv innen Arbeiderpartiets lokale partilag i Bergen, Hordaland fylkeskommune m.m.

Rolf vil bli husket som en flott representant for våre medlemmer.

EL & IT Forbundet takker Rolf for innsatsen og våre tanker går til hans nærmeste.

Begravelsen er torsdag 4. september klokka 15:00 i store kapell Møllendal, Bergen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.