Rogaland trenger ny nettlinje

- innholdet kan være utdatert

Høy befolkningsvekst


Sør-Rogaland har hatt svært høy befolkningsvekst de siste tiårene, og veksten fortsetter. Samtidig brukes det strøm til stadig flere formål. Dette øker presset på nettkapasiteten, og det er behov for en ny linje som kan sikre stabil og pålitelig tilgang på strøm, medler Statnett.

Arbeider med traseer


Det er energiselskapet Lyse som leder og eier dette prosjektet i dag, men Statnett skal etter hvert inn som medeier. Derfor jobber Lyse og Statnett allerede nå sammen om alternative traséer, totalt fem.