Rikslønnsnemnda behandler tariffavtalekrav

- innholdet kan være utdatert

Forbundets medlemmer i Atea streiken for rettent til overenskomste i vårets, men streiken ble stoppet av regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd. 
Det er derfor Rikslønnsnemnda som behandler den hittil uløste saken.