Rikslønnsnemnd oppnevnt i dag

Publisert: 01.03.13

– innholdet kan være utdatert

Sorenskriver Stein Husby er gjenoppnevnt som nemndas leder.

De andre gjenoppnevnte er:

Direktør Anne-Britt Evensen Norum og professor Steinar Strøm, begge nøytrale medlemmer

Nestleder Tor-Arne Solbakken fra LO og forhandlingsdirektør Rolf Negård fra NHO for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i tvister etter arbeidstvistloven. 

Tone Rønholdtangen, leder i LO Stat og statens personaldirektør Merethe Foss Liverud for arbeidstaker- og statens interesser i tvister etter tjenestetvistloven.

Fakta om nemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar at skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.