Riksdagen støtter norsk-svensk sertifikatmarked

Publisert: 27.05.10

– innholdet kan være utdatert

Den svenske Energimyndigheten melder på sine hjemmesider at “riksdagen har har fattat ett inriktningsbeslut om att elcertifikatsystemet bör utvecklas för att omfatta fler länder. Inriktningen är att en gemensam marknad med Norge bör etableras med start den 1 januari 2012. Beslutet togs i samband med att riksdagen antog regeringen proposition 2009/10:133 “Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet”.

Les mer om saken og vedtaket på hjemmesiden til den svenske Riksdagen.

 

Relevante artikler

Under minilandsmøtet 2023 samles unge EL og IT medlemmer fra hele landet med ett mål for øye – talerstolen til EL og IT Forbundets landsmøte.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.