Revidering av hovedavtalen

Publisert: 14.10.13

– innholdet kan være utdatert

Hovedavtalen mellom LO og NHO kalles arbeidslivets grunnlov. Den fremmer partssamarbeid i virksomhetene og inneholder kjøreregler som reduserer konfliktnivået i arbeidslivet.

– Denne norske modellen, med et organisert og ordnet arbeidsliv, er også et viktig fortrinn for hele vår økonomi og næringsliv, sier LOs 1. nestleder Tor-Arne Solbakken

LOs sentrale krav

Tillitsvalgte har en nøkkelrolle for å få samarbeidet mellom partene på den enkelte bedrift til å fungere. Bedre arbeidsvilkår for tillitsvalgte er derfor et sentralt punkt for LO i forbindelse med revideringen. Et annet punkt er kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning i virksomhetene.

LO fremmer videre krav som skal sikre medlemmenes vilkår i forbindelse med virksomhetsoverdragelse og overgang til ny tariffavtale, og vil tilpasse hovedavtalens bestemmelser til avtalebinding for bemanningsbransjen.

Fakta om hovedavtalen

Hovedavtalen mellom LO og NHO regulerer ikke lønn, men inneholder:

  • bedriftens og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter 
  • kjøreregler i forbindelse med konflikter
  • vilkår ved permittering
  • bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse mv.

    Hovedavtalen har en rekke tilleggsavtaler, blant annet om bedriftsutvikling, likestilling i arbeidslivet, verne- og miljøarbeid, fjernarbeid og deltid. Hovedavtalen har bestått siden 1935, betegnes som arbeidslivets grunnlov, og revideres under fredsplikt hvert 4. år.

 

 

 

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.