Rettsaken mot Evry er avholdt

Publisert: 26.01.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har gått rettens vei for å få oppsigelsen av John Christian Hanssen kjent ugyldig.

Rettssaken ble tirsdag til torsdag 24.-26. januar i Asker og Bærum tingrett. Dommen kommer vanligvis et par uker etter rettsaken.

Bakgrunnen for saken er at IT-selskapet Evry de siste årene har vært gjennom flere omstillinger med omfattende oppsigelser. I forbindelse med dette har Evry også sagt opp EL og IT Forbundets tillitsvalgt i bedriften. Hanssen har 33 års ansiennitet.

– Vi bestrider ikke bedriftens behov for nedbemanning, men utvelgelsen av Hanssen er feil. Evry har ikke vektlagt ansiennitet så mye som den burde i henhold til hovedavtalen. Bedriften har over 3000 ansatte med kortere ansiennitet enn Hanssen, og det er mange stillinger som han kunne gått inn i uten videre opplæring, sier Torbjørn Sundal, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Siden 2010 har Hanssen i praksis jobbet heltid som tillitsvalgt som følge av store omstillinger, både i Evry og i forgjengeren EDB Ergo Group. Stevningen stiller også spørsmålstegn ved det som oppfattes som usaklig forskjellsbehandling på tillitsvalgte i EL og IT Forbundet og Negotia.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.