Rettigheter et nasjonalt ansvar

Publisert: 12.04.11

– innholdet kan være utdatert

Kommisjonen klargjør på sin hjemmeside at charteret er bindende ovenfor EUs institusjoner og medlemslandene når de iverksetter EUs politikk. Klargjøringen kommer som en konsekvens av at så mange som tre av fire EU-borgere ikke kjenner til rettighetene og at tre av fire som klager på brudd på de grunnleggende rettighetene til EU gjør dette i saker hvor EU ikke har myndighet.

Det er kun i saker som angår iverksetting av EUs politikk nasjonalt at EU kan gripe inn ovenfor et medlemsland. I saker hvor det innenfor nasjonalstatens grenser og politikk brytes bestemmelser som er nedfelt i charteret er det nasjonalstaten selv som må rette opp bruddet. 

I arbeidet med å gjøre charteret mer kjent har kommisjonen i år kommet med en rapport om status for arbeidet charteret. Det er i saker om personopplysninger, rett/tilgang til juridisk hjelp, likestilling og integrering av Roma-folket som topper bruddstatistikken.

Les kommissærens uttalelse på engelsk her.

Les kommisjonens årlige rapport på charteret for de grunnleggende rettigheter her.

Les charteret for de grunnleggende rettigheter her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.