Rettferdighet gir mindre stress

Publisert: 29.10.12

– innholdet kan være utdatert

Gode samarbeidsforhold er en viktig buffer mot stresslidelser på jobben.

Endresen har i flere studier undersøkt hvordan forholdene arbeidstakerne imellom former arbeidsplassen. Han kaller dem sosial kapital, de mulighetene som ligger i gode relasjoner. Det handler om tillit, stor grad av opplevd rettferdighet og godt samarbeid.

Opplevelse gir stress

Endresens siste undersøkelse var blant ansatte i fire sykehjem. Her dokumenterer han hvordan sosial kapital påvirker graden av stresslidelser.

– Det er opplevd urettferdighet i forholdet til leder som særlig kan utløse stressrelaterte lidelser, forteller forskeren.

Hvis det norske helsevesenet skal utvikle seg videre, anbefaler han derfor å se lederatferd mer ut fra relasjoner.

– Undersøkelsene våre viser at økt tillit og opplevd rettferdighet gir mindre stresslidelser og et godt arbeidsmiljø. Da vil det bli lettere å løse hovedoppgavene i virksomheten, sier Endresen.

Handler om følelser og forventinger

Endresen peker på at rettferdighet handler om følelser, mens tillit handler mer om forventninger.

– Den sosiale kapitalen ligger i hvordan følelser og forventninger håndteres. Håndtert på en god måte vil alt ligge til rette for gode arbeidsdager og lite nedbrytende stress. Det er først og fremst en lederoppgave å få til det, sier han.

Les mer om dette på idebanken.no.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.