Rett til dagpenger ved permittering

Publisert: 01.04.14

– innholdet kan være utdatert

Dette er helt i tråd med det LO og Fellesforbundet har hevdet.

Høyesteretts dom må også ses i sammenheng med innstrammingen i forskriftene som nylig ble gjennomført. Både Høyesteretts dom og forskriftene viser at det er nær sammenheng mellom Hovedavtalens permitteringsregler og folketrygdlovens regler om rett til dagpenger.

Les mer på lo.no.

Relevante artikler

Etter flere utsettelser var bruddet i SAS-meklingen et faktum. – Uforståelig dobbeltspill fra SAS-ledelsen, mener EL og IT Forbundet

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.