Representantskap 1. juni

Publisert: 21.04.10

– innholdet kan være utdatert

Representantskapet er LOs høyeste myndighet mellom kongressene. Det består av representanter valgt av forbundene, en represenjtant valgt fra hvert fylke og de faste medlemmene av Sekretariatet.

Representantskapet skal behandle følgende dagsorden den 1. juni:

1. Åpning
2. Utdeling av LOs kulturpris
3. Suppleringsvalg til Sekretariatet
4. Endringer i LOs kontrollkomité
5. LOs beretning 2009
6. Årsregnskap 2009

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.