Religion på arbeidsplassen

- innholdet kan være utdatert

Den nye håndboka gir en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter. Den kan også være et nyttig verktøy for arbeidsgivere som ønsker å tilrettelegge for sine ansattes ulike interesser og behov. Slik kan den bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religionsutøvelse.
Diskrimineringslovens § 4 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av religion. Direkte diskriminering er, enkelt forklart, ulik behandling av like tilfeller uten at det er saklig grunn til det. Indirekte diskriminering er behandling av ulike tilfeller slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stiller dårligere enn andre på grunn av de vernede grunnlagene. Det er også forbudt å trakassere på grunnlag av religion, ifølge § 5.
Religion på arbeidsplassen er delt inn i disse temakapitlene:


I tillegg inneholder den metoder og gode eksempler, kontaktinformasjon og nyttige internettadresser.
Du finner håndboka Religion på arbeidsplassen på nettet (som pdf-dokument), eller du kan få den fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.
FriFagbevegelse.no skriver om Abdul Rehman som er praktiserende muslim og har jobbet i Posten i 30 år, uten noen problemer. Han ber fem ganger om dagen. En gang før sola går opp og siste gang noen timer etter at sola har gått ned. Les mer om Abdul Rehman her.