Rekordmange søknader om BKA-midler

Publisert: 04.01.16

– innholdet kan være utdatert

Rundt 400 000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. I tillegg mangler de fleste arbeidsinnvandrere naturlig nok kunnskaper om norsk.

Søkertallene for 2016 viser at 1157 virksomheter har søkt om til sammen 281 400 000 kroner til kurs i norsk, lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. 46 prosent har søkt om norskopplæring.

Mye av suksessfaktoren er at opplæringen skjer på arbeidsplassen, sammen med kollegaer og med utgangspunkt i arbeidssituasjonen.

Den største andelen deltakende virksomheter finner vi innen offentlig administrasjon, etterfulgt industri, forretningsmessig tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet og overnattings- og servicevirksomhet. 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.