Rekordmange småkraftkonsesjoner

Publisert: 11.01.11

– innholdet kan være utdatert

For andre år på rad har NVE behandlet rekordmange konsesjonssøknader. Det største antallet saker er innen vannkraft. NVE behandlet 101 småkraftsaker, en økning fra 74 i 2009.

Det er gitt 78 konsesjoner og sendt innstilling til OED for fire. Til sammen utgjør det om lag 0,9 TWh. 19 søknader om småkraftverk på til sammen 240 GWh, er avslått.

I tillegg til småkraftsakene har NVE sendt 6 innstillinger i større vannkraftsaker til Olje- og energidepartementet på til sammen 0,1 TWh.

-Det er bra at det er stor interesse for å bygge ut fornybar energi i Norge. Vi trenger mer energi og vi trenger ren energi. At det i 2010 ble behandlet 101 konsesjoner til småkraftverk viser at regjeringens målsetting om økt saksbehandlerkapasitet har vært vellykket, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vindkraft og fjernvarm
NVE ga 11 konsesjoner og 3 avslag til vindkraftverk i fjor. Anleggene som fikk konsesjon representerer en installert ytelse på 1006 MW og en mulig elproduksjon på 2,7 TWh.

Det er gitt konsesjon til 13 fjernvarmesaker som representerer om lag 0,8 TWh ny varmeproduksjon om de blir realisert. Det er noe mindre enn året før. Det skyldes at det har kommet færre søknader til behandling.

Nett
Det er gitt 27 nettkonsesjoner som utgjør om lag 438 km. Blant disse er ny kabel til Danmark, Skagerak 4, ny kabel over Oslofjorden og nytt sentralnett på Fosen knyttet til vindkraftutbygging.

Det er i tillegg gitt 33 anleggskonsesjoner for andre nettanlegg som koblingsstasjoner, trafoer og lignende.

– NVE er svært fornøyd med at vi har nådd målene om vesentlig økning av tempoet i konsesjonsbehandlingen. Vi har blant annet behandlet 100 småkraftverk, som var målsetningen med den styrkede bemanningen vi har fått. Samtidig registrerer vi økende konfliktnivå knyttet til viktige nettforsterkninger, og vi har fortsatt utfordringer når det gjelder å ta unna køen av småkraftsaker. Disse sakene vil fortsatt ha høy prioritet, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.