Rekordmange kraftkonsesjoner

Publisert: 07.02.13

– innholdet kan være utdatert

Oversikten viser endelige vedtak fra energimyndigheten. I tillegg vises hvor mye som er til behandling, under bygging, satt i produksjon og tildelt elsertifikater. Oversikten skal heretter oppdateres hvert kvartal.

Svenske-mål

– Vi har sammen med Sverige et mål om å bygge ut 26,4 TWh fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige innen 2020. Konsesjonsbehandlingen i 2012 viser at vi er på god vei med å tilrettelegge for å nå dette målet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Se hele oversikten på nve.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.