Reglene om id-kort består

Publisert: 08.02.13

– innholdet kan være utdatert

Klageren mente at reglene om id-kort ikke var begrunnet vern av arbeidstakere og reglene derfor var i strid med EØS-rett.

Forskrift om id-kort

Forskrift om id-kort i bygge- og anleggsbransjen stiller krav om at alle som oppholder seg på bygge- og anleggsplasser skal ha id-kort. Formålet med ordningen er å ivareta helse, miljø og sikkerhet på byggeplasser. Id-kortene har stor betydning for Arbeidstilsynet når de er ute på tilsyn. Også skattemyndighetene kan be om å få se id-kortene i sin kontrollvirksomhet.

Kommer i renholdsbransjen

Arbeidsdepartementet påpeker at id-kort er viktig for Norge, både når det gjelder id-kort i bygge- og anleggsbransjen og den nye godkjenningsordningen i renholdsbransjen, der krav om id-kort inngår som en del av ordningen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.