Regjeringsutvalg om aldersgrenser

Publisert: 14.09.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Målet med utvalget er at regjeringen ønsker å legge til rette for at eldre skal kunne stå lengre i arbeidslivet. Et viktig overordnet mål er å skape et arbeidsliv for alle, der seniorer ikke diskrimineres.

Utvalget har frist til 1. desember for å legge fram sin rapport.

Departementet har denne gangen tatt med seg representanter fra arbeidslivsorganisasjonene.

Utvalgets sammensetning 
  • Marianne Berg, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett (leder) 
  • Per Erik Solem, forsker tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus 
  • Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør, NHO 
  • Cecilie Roaldsøy Sæther, advokat, KS 
  • Stian Sigurdsen, seniorrådgiver, Hovedorganisasjonen Virke 
  • Kristin Juliussen, juridisk direktør, Spekter 
  • Tor-Arne Solbakken, nestleder, LO 
  • Daniel Furió Fundingsrud, juridisk rådgiver, YS 
  • Henrik Dahle, fagsjef og advokat, Unio 
  • Anette Bjørlin Basma, Akademikerne

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.