Regjerings-fargen viktig for arbeidslivs-politikken

Publisert: 18.10.12

– innholdet kan være utdatert

Han ser ikke at EØS-avtalen har vært til hinder for innføring av tiltak mot sosial dumping eller har begrenset streikeretten.

– Laval-dommen gjelder spesielle svenske forhold, og er alvorlig for fagbevegelsen, men har ikke truffet oss på samme måte. Vi har med EØS-avtalen hatt mulighet til å gjennomføre allmengjøring av tariffavtaler og å implementere ILO-konvensjon 94, sier Wickholm til FriFagbevegelse.

Han mener det avgjørende er hvem som styrer, ikke EØS-avtalen.

– Den rødgrønne regjeringa har flyttet makt til den enkelte tillitsvalgt og fagbevegelsen på en måte som ikke en borgerlig regjering ville ha gjort, mener Wickholm, som selv har vært tillitsvalgt i fagbevegelsen, for EL & IT Forbundet.

Les hele intervjuet med Truls Wickholm.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.