Regjeringens forslag til nye regler for innleie er ikke godt nok

Publisert: 29.06.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen la i dag fram forslag nye regler knyttet av  innleie av arbeidskraft.

Bakgrunnen var blant annet omfanget av bruk av innleid arbeidskraft. Forslaget består av tre tiltak:

  • Definere fast ansettelse i arbeidsmiljøloven (gjelder for alle ansettelsesforhold). Her er det tre vilkår: ansettelsen må være tidsubegrenset, arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern, og arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang.
  • Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak gjelder kun bemanningsforetak, og kun for arbeidstaker som skal leies ut til reelle vikariater i innleiebedriften.
  • Begrenset adgang til innleie i form av kvote. Forslaget antyder en kvote på 10–15 prosent i høringsbrevet. Regjeringen kommer ikke med konkrete lovforslag på dette punktet.

EL og IT Forbundet har krevd en arbeidsmiljølov som hindrer nullstimerskontrakter, og som gir rett til reell og forutsigbar arbeidstid og lønn.

– Forslaget er ikke godt nok. Det vi har fått nå er et tilbud om å bytte nulltimerskontrakter med prosentkontrakter, som i seg selv ikke gir garanti for lønn mellom oppdrag. Hvis målet var å rappe klærne til de rødgrønne, så fikk hun bare med seg sokkene, sier Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Les høringsnotatet på regjeringens nettsider

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.