Regjeringen svikter næringslivet

- innholdet kan være utdatert

Retten til å kunne permittere arbeidstakere er en viktig del av å kunne beholde viktig kompetanse i bedriften i påvente av bedre tider. En god permitteringsordning er viktig for å kunne oppfylle hovedmålet i norsk arbeidsliv om fast ansatte og høy kompetanse på arbeidsplassene.

I statsbudsjettet for 2014 økte Høyre/FrP-regjeringen dagpengeregelverket for permitterte ved at lønnspliktperioden for arbeidsgiver ble fordoblet fra 10 til 20 dager.

– Regjeringen burde tatt de signalene næringslivet gir den på alvor. Da hadde den gått tilbake på de endringen i permitteringsreglene som ble lagt inn i statsbudsjettet for 2014, uttaler Felix.

– Bedriftene risikerer å miste verdifull kompetanse som det kan vise seg vanskelig, kostbart og tidkrevende å få erstattet.

Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet har gått sammen om å skrive brev til finansministeren hvor hun oppfordres til å endre reglene.

– Vi står sammen om at regelverket er dårlig næringspolitikk. Nå mangler det bare at regjeringen kommer etter og reduserer lønnspliktperioden til 10 dager igjen, poengterer Felix.

Brev til Siv Jensen om permitteringsordningen