Regjeringen innfører ny struktur for yrkesfag

Publisert: 07.03.18

– innholdet kan være utdatert

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole innføres høsten 2020. Den største endringen er en utvidelse fra åtte til ti programmer og økt spesialisering allerede i det første året.

Utdanningsprogrammene Design og håndverk og Service og samferdsel fjernes og erstattes av fire nye utdanningsprogram, blant annet IKT og medieproduksjon. Dermed utvides antall utdanningsprogram fra åtte til ti. Dette er Kunnskapsdepartementets forslag til ny tilbudsstruktur for yrkesfag i videregående opplæring VG1:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektro
  • Helse- og oppvekstfag
  • Naturbruk
  • Restaurant- og matfag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Design og tradisjonshåndverk
  • IKT og medieproduksjon
  • Salg, service og reiseliv
  • Frisør, blomster- og interiørdesign

Utdanningsdirektoratet skal nå i gang med å forberede oppdatering av innhold i læreplaner og vurdering av navn for de ti programfagene som innføres fra 2020.

Elektro uten teknologi

EL og IT ba om navnendring fra elektro til elektro og data, og at datateknologi og robotikk blir en del av elektrofagene. Det ble dessverre ikke tatt hensyn til, selv om hele elektrobransjen sto bak dette forslaget. Bakgrunnen til bransjens ønske er at den teknologiske utviklingen i elektrofagene krever riktig kompetanse.

EL og IT skrev i sitt høringssvar at det er «…hensiktsmessig å plassere fag som hovedsakelig knytter seg til bruk av IKT i ett utdanningsprogram, og de fag som produserer dataverktøy og hardware i utdanningsprogram for elektro og datateknologi». EL og IT mener at IKT-sikkerhet er et eget spesialområde, men også et viktig innslag i mange andre fag.

EL og IT Forbundet har støttet opprettelsen av IKT- og medieproduksjonsfag som nytt utdanningsprogram. For at IKT og medieproduksjon skal bli et godt tilbud er det er helt avgjørende at bedriftene kjenner sin besøkelsestid og følger opp med læreplasser til elevene som velger det nye utdanningsprogrammet.

Økt spesialisering

Regjeringen ønsker også å dele flere programområder for å gi økt spesialisering. EL og IT Forbundet advarer mot at dette kan bli problematisk. For det første fordi mange 16-åringer ikke er klare for å ta valget, og at det gjør omvalg vanskeligere. Det er viktig at grunnskolen hjelper elevene til å velge. For det andre mener EL og IT at økt spesialisering ikke er et godt svar på framtidas kompetansebehov, hvor arbeidstakere må ha bred kompetanse og god omstillingsevne.

Lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de senere årene, fases ut. Dette gjelder storurmakerfaget, industrisømfaget, idrettsanleggsfaget, støperifaget, garverifaget, industriell skotøyproduksjon og pianostemmerfaget.

EL og IT Forbundet hadde forventet noe mer konkret fra regjeringen også på VG2 og VG3.

Les hele vårt høringssvar.

 

 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.