Regjeringen følger ikke opp krav fra opposisjonen om bemanningsbransjen

- innholdet kan være utdatert

I mars ga opposisjonen på Stortinget, SV, Rødt, Sp, Ap, samt KrF, klar beskjed til arbeidsminister Anniken Haugli om å stramme inn reglene for bemanningsbransjen. Vedtaket var på fire punkter, kun to av dem er innfridd i lovproposisjonen.

Det er gitt gjennomslag for:

Forbundsleder Jan Olav Andersen mener at disse tiltakene langt fra er nok for å bekjempe problemene med bemanningsbransjen.

– Vi må få flere og helt andre virkemidler, og det er like interessant å se på de sakene som ikke står i proposisjonen. Kollektiv søksmålsrett er ett tiltak, men det er ikke med som tema.

Skjerper inn – og åpner oppArbeidsminister Hauglie foreslår i proposisjonen at bemanningsbransjen kan ansette folk i midlertidige stillinger når de skal leies ut til vikarbruk. Forslaget går imot regelen om faste ansettelser i bransjen.

Kravet om at Arbeidstilsynet får rett til å føre tilsyn med innleie og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie, er utsatt.

Stortingsflertallets krav til regjeringa: