Regjeringen følger ikke opp krav fra opposisjonen om bemanningsbransjen

Publisert: 12.04.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I mars ga opposisjonen på Stortinget, SV, Rødt, Sp, Ap, samt KrF, klar beskjed til arbeidsminister Anniken Haugli om å stramme inn reglene for bemanningsbransjen. Vedtaket var på fire punkter, kun to av dem er innfridd i lovproposisjonen.

Det er gitt gjennomslag for:

  • slutt på kontraktsformen hvor det ikke gis fast lønn mellom oppdrag (nulltimerskontraktene).
  • strengere krav om at det er fagforeninger som kan gi dispensasjon fra forbudet mot innleie av arbeidskraft. Inntil nå har også husforeninger kunnet gi tillatelse etter Arbeidsmiljølovens punkt om innleie til bedriften. Kravet skjerpes ved at bare bedrifter som er bundet av en landsomfattende tariffavtale inngått med fagforeninger med innstillingsrett (LO og YS), kan inngå slik avtale.
    Men, regjeringen foreslår at denne innskjerpingen kun skal gjelde for bygg- og anleggsbransjen.

Forbundsleder Jan Olav Andersen mener at disse tiltakene langt fra er nok for å bekjempe problemene med bemanningsbransjen.

– Vi må få flere og helt andre virkemidler, og det er like interessant å se på de sakene som ikke står i proposisjonen. Kollektiv søksmålsrett er ett tiltak, men det er ikke med som tema.

Skjerper inn – og åpner opp

Arbeidsminister Hauglie foreslår i proposisjonen at bemanningsbransjen kan ansette folk i midlertidige stillinger når de skal leies ut til vikarbruk. Forslaget går imot regelen om faste ansettelser i bransjen.

Kravet om at Arbeidstilsynet får rett til å føre tilsyn med innleie og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie, er utsatt.

Stortingsflertallets krav til regjeringa:

  • en tydelig definisjon av faste ansettelser, hvor fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, og at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, samt hvor det understrekes at fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag ikke oppfyller lovens krav til fast ansettelse.
  • en plikt for arbeidsgiver til å gi forutsigbarhet for arbeid og inntekt gjennom en arbeidsplan og som forhindrer kontrakter der arbeidstakere er fast ansatt med den konsekvens at de må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb.
  • at adgangen til innleie begrenses slik at kun virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, og at virksomheten og bemanningsforetaket på forespørsel fra Arbeidstilsynet skal fremlegge dokumentasjon på at virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte.
  • at Arbeidstilsynet gis hjemmel til å føre tilsyn med innleie og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.