Regionaler FKE-konferanser

- innholdet kan være utdatert

Konferansested og tidspunkt:

Temaer

  1. Historisk gjennomgang av Tilsynsloven av 1929, videre med Kgl. res og senere overgang til kvalifikasjonsforskriften FKE.  De ulike fags utvikling.
  2. Gjennomgang av høringsforslaget, eller sist kjente forslag, med fokus på de punktene som vi ønsker justert.
  3. Utvikling av lokale aktivitetsplaner, eller videreutvikling av førsteutkastet som er sendt forbundet i løpet av februar. Konferansen brukes således til å involvere de tillitsvalgte fra distriktet i strategi og aktivitetsplan.

Representasjon for det enkelte distrikt er i henhold til medlemstall. Forbundet dekker reise og opphold. Distrikt/fagforening må dekke tapt arbeidsfortjeneste. Er det distrikt eller fagforeninger som ønsker å delta med flere tillitsvalgte, er det mulig for egen regning.

PåmeldingPåmelding samlet fra distriktene til Christine Bar på e-post christine.bar@elogit.no eller tlf +47 23 06 34 46.Forbundet kommer tilbake med mer detaljer rundt konferansene.