Reell rett til heltid

Publisert: 29.03.11

– innholdet kan være utdatert

LOs ledelse orienterte i dag Sekretariatet om LOs innspill til lovendringer for å realisere retten til heltid. Den viktigste lovendringen, ifølge Gerd Kristiansen, er at deltidsansattes fortrinnsrett etter Arbeidsmiljølovens §14.3 ikke skal være betinget av at det ikke innebærer ”vesentlige ulemper for virksomheten”. – Fjerner vi denne betingelsen, fjerner vi også arbeidsgivers ”vetorett”, sier Kristiansen.

41 prosent av alle kvinnelige sysselsatte arbeider deltid, nærmere en halv million kvinner. Mange av disse ønsker mer å gjøre, og andelen undersysselsatte øker. – Dette er et viktig likestillingskrav, understreker Gerd Kristiansen. – Det handler om muligheten til å forsørge seg selv og sine barn. Det handler om hvilken pensjon du skal få når du går av.

LO foreslår følgende endringer i Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) og Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven).

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.