Reell rett til heltid

Publisert: 29.03.11

– innholdet kan være utdatert

LOs ledelse orienterte i dag Sekretariatet om LOs innspill til lovendringer for å realisere retten til heltid. Den viktigste lovendringen, ifølge Gerd Kristiansen, er at deltidsansattes fortrinnsrett etter Arbeidsmiljølovens §14.3 ikke skal være betinget av at det ikke innebærer ”vesentlige ulemper for virksomheten”. – Fjerner vi denne betingelsen, fjerner vi også arbeidsgivers ”vetorett”, sier Kristiansen.

41 prosent av alle kvinnelige sysselsatte arbeider deltid, nærmere en halv million kvinner. Mange av disse ønsker mer å gjøre, og andelen undersysselsatte øker. – Dette er et viktig likestillingskrav, understreker Gerd Kristiansen. – Det handler om muligheten til å forsørge seg selv og sine barn. Det handler om hvilken pensjon du skal få når du går av.

LO foreslår følgende endringer i Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) og Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven).

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.