Redder sluttvederlagsordningen

- innholdet kan være utdatert

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF før jul ble flertallspartiene enige om å skattlegge ordningen. LO var imot omleggingen, fordi endringen medførte en utilsiktet effekt som ville ført til avvikling av hele ordningen.

Ettersom sluttvederlaget skulle betraktes som lønn, ble den både skattlagt og avkortet mot andre ytelser fra NAV, som dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Dermed ville den enkelte mottaker sitte igjen med et svært lite vederlag, og ordningen ville framstått mer som en «sponsing» av statskassa fra arbeidslivets parter.

– Sluttvederlagene er en særskilt ordning som skal lette situasjonen for arbeidstakere som mister jobben sent i karrieren, men som ikke er gamle nok til å få AFP. Det dreier seg ikke om veldig mye penger i det enkelte tilfelle, men når du har passert 60 år og mister jobben, kan 80 000 kroner være viktig likevel, påpeker Solbakken.

Les hele saken på lo.no