Redder sluttvederlagsordningen

Publisert: 03.06.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF før jul ble flertallspartiene enige om å skattlegge ordningen. LO var imot omleggingen, fordi endringen medførte en utilsiktet effekt som ville ført til avvikling av hele ordningen.

Ettersom sluttvederlaget skulle betraktes som lønn, ble den både skattlagt og avkortet mot andre ytelser fra NAV, som dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Dermed ville den enkelte mottaker sitte igjen med et svært lite vederlag, og ordningen ville framstått mer som en «sponsing» av statskassa fra arbeidslivets parter.

– Sluttvederlagene er en særskilt ordning som skal lette situasjonen for arbeidstakere som mister jobben sent i karrieren, men som ikke er gamle nok til å få AFP. Det dreier seg ikke om veldig mye penger i det enkelte tilfelle, men når du har passert 60 år og mister jobben, kan 80 000 kroner være viktig likevel, påpeker Solbakken.

Les hele saken på lo.no

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.