Redde for å miste jobben

Publisert: 27.08.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

En betydelig andel av norske sysselsatte ser mørkt på arbeidsforholdene sine den nærmeste tiden. Tallene er hentet inn av Respons Analyse på oppdrag for Fafo og ble presentert på Fafokonferansen

Rundt 16 prosent av arbeidstakerne har en slik frykt. Nærmere bestemt oppgir:

  • 3 prosent av norske arbeidstakere at de vil bli permittert det kommende året.
  • 7 prosent at de blir sagt opp.
  • 6 prosent at de kan bli både permittert og sagt opp.

Disse engstelsene er ikke forbeholdt ansatte i privat sektor. I offentlig sektor svarer 11 prosent av de ansatte at de er redde for at de vil bli oppsagt i løpet av en treårsperiode.

Les mer på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.