Rasismefri sone i LO

Publisert: 13.12.11

– innholdet kan være utdatert

Det var LOs nestleder Gerd Kristiansen og Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres som undertegnet avtalen i dag under ”En dag for etnisk likestilling”.

Som rasismefri sone forplikter LO seg til å oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke i stillingsutlysninger og kalle inn kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju.   LO forplikter seg også til å ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gjøre sitt beste for å forhindre at slike situasjoner oppstår. Hver sone betaler en årskontingent og forplikter seg til å henge opp skilter godt synlig i lokalene.

– LO vil med denne relanseringen vise at arbeidet med rasismefri soner er viktig og at vi må stå på for å bekjempe forskjellsbehandling  slik at alle de som ønsker kan komme i arbeid og få delta i samfunnet, sa Gerd Kristiansen i forbindelse med relanseringen.

– Vi oppfordrer LOs forbund og lokalavdelinger om å slutte  seg til  rasismefri sone og at våre lokale tillitsvalgte ser også dette arbeidet som en viktig del av tillitsvalgtes oppgaver for sine medlemmer og samfunnet rundt seg.

Kristiansen avsluttet med å minne om LO-kongressens vedtak om å gjennomføre en kampanje, med hovedfokus på integrering og mot fordommer. Kampanjen vil starte opp på nyåret med slagordet: ”Sånne som oss”. 

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.