Rasismefri sone i EL & IT Forbundet

Publisert: 15.12.11

– innholdet kan være utdatert

I avtalen forplikter forbundet seg til:

En utadrettet rasismefri profil og behandle alle med respekt uansett hudfarge, religiøs- eller kulturell bakgrunn.

Synlig markere at virksomheten er rasismefri sone, inkludert tydelig markering med plakater og annet materiell.

Å oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju.

Å ta enhver henvendelse om rasisme og diskriminering alvorlig. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan de sammen eller hver for seg, henvende seg til Norsk Folkehjelp som sammen med partene vil forsøke å finne en løsning.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.