Rasismefri sone i EL & IT Forbundet

Publisert: 15.12.11

– innholdet kan være utdatert

I avtalen forplikter forbundet seg til:

En utadrettet rasismefri profil og behandle alle med respekt uansett hudfarge, religiøs- eller kulturell bakgrunn.

Synlig markere at virksomheten er rasismefri sone, inkludert tydelig markering med plakater og annet materiell.

Å oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju.

Å ta enhver henvendelse om rasisme og diskriminering alvorlig. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan de sammen eller hver for seg, henvende seg til Norsk Folkehjelp som sammen med partene vil forsøke å finne en løsning.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.